loading

Kurumsal kimlik çalışması nedir?

Kurumsal kimlik çalışması nedir?

Kurumsal kimlik çalışması nedir?

Aklınızı kurumsal kimlik çalışması nedir sorusu meşgul ediyorsa doğru yerdesiniz. Bu çalışmanın özünde, net bir kimliğin, bir şirketin kurumsal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olup şirketi benzersiz hale getirmeye yardımcı olduğu fikri vardır. Kurumsal kimlik, hem iç hem de dış şirket imajını şekillendirir. Amacı, kuruluşun sürekli olarak halka ve çalışanlara sunulmasını sağlamaktır. Bu nedenle, tüm şirket faaliyetleri koordine edilmeli ve bu kurumsal idealle uzlaşılmalıdır. Bu görsel kimlik, örgütsel davranış ve kurumsal iletişim içerir. Ancak, kurumsal kimliğe tutarlı bağlılık genellikle şirketler için büyük bir sorun olabilir. Pepsi ve Mercedes başarıyla uygulanan kurumsal kimlik stratejisinin iki örneğidir.

Kurumsal Kimlik Yönetim Araçları

  • Kurumsal Tasarım: Kurumsal kimlik genellikle kurumsal tasarım ile eşittir. Bununla birlikte, kurumsal kimliğin sadece bir yönüdür, yani şirketin görsel görüntüsüdür. Kurumsal kimliğin en belirgin parçasıdır.
  • Kurumsal Davranış: Kurumsal davranışın kurumsal kimlik üzerindeki etkisi açısından önemi asla göz ardı edilmemelidir. Bu aynı zamanda bir şirketin paydaşlar olarak görülebilecek herkese yönelik davranışını da içerir. Müşterileri, medyayı ve halkı etkileyen dış davranışların yanı sıra, kurumsal davranış da iç meseleler tarafından şekillendirilebilir. Bunlar, örneğin, çalışanların adil muamelesi ve yönetim ekibinin davranış ve liderlik tarzını içerir.
  • Kurumsal İletişim: Tutarlı bir dil ve iletişim tarzı da kurumsal kimliğin önemli bileşenleridir. Kurumsal iletişim, basın bültenleri ve reklam sloganları gibi yaygın ticari faaliyetlerin yanı sıra çalışanlar, personel dergisi vb. ile kurumsal kimlik çalışması nedir sorusunun cevabını daha iyi verebilecek hale gelirler.